BOK BEMMEL

 

Welkom bij de

 Bemmelse Optocht Kommissie

                                                                                                                    

                                              28 februari 2022                                                                                

 

Doe je mee!!!  

GEEN  CARNAVALSOPTOCHT IN BEMMEL CARNAVAL 2022 

 

I.v.m.  de onzekere vooruitzichten en het feit dat onder de huidige richtlijnen m.b.t. het organiseren van evenementen geen optocht georganiseerd kan worden zoals te doen gebruikelijk met carnaval, heeft de BOK (Bemmelse Optocht Kommissie) besloten om voor het komende carnaval op zondag 27 februari 2022 (wederom) geen optocht te organiseren.Met spijt in ons hart hebben dit moeten besluiten. We willen hiermee duidelijkheid verschaffen voor deelnemers.Energie steken in bouw en aankleding van een optocht is verloren tijd wetende dat naar zeer grote waarschijnlijkheid die optocht geen doorgang kan vinden.

Laten we hoop en energie gaan opslaan voor een optocht op 19 februari 2023.