BOK BEMMEL

Reglement carnavalsoptocht.

 

1. Eisen carnavalswagens.

De carnavalswagen die aan de Bemmelse carnavalsoptocht deelneemt, moet aan de volgende eisen voldoen:

· Een voertuig moet op eigen kracht een aanhanger kunnen en wettelijk mogen trekken.

· De carnavalswagen moet de gehele route, zonder gevaar moet kunnen afleggen. Dit betekent een maximale breedte van 3,3 meter. Het maximale hoogte punt van de carnavalswagen mag tijdens de optocht 4 meter zijn. De bodemvrijheid moet minimaal 25 centimeter bedragen.

· De carnavalswagen moet een hoofdfunctie hebben en dus centraal staan, los van het aantal meelopende personen. De carnavalswagen moet een carnavaleske uitstraling hebben.

· De deelnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de carnavalswagen aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet, mede te voorkomen van enig letsel aan zichzelf of anderen. Denk hierbij aan verlichting, het afschermen van de wielen het verbod op open vuur etc, Is er een aggregaat aanwezig op de wagen dient u een brandblusser aanwezig te hebben. Voertuigen die niet aan het reglement voldoen kunnen in overleg met de politie worden geweigerd of uit de optocht gehaald worden. Optochtcommissieleden treden daarvoor in overleg met de politie.

· De maximale toegestane decibel voor het geluid is 90.

 

2. Regels voor de deelnemers:

De carnavalsoptocht is bedoeld om het carnaval op een gezellige manier in te luiden, Derhalve dienen de deelnemers zich aan de volgende regels te houden:

· Het is deelnemers aan de optocht verboden beledigende c.q. discriminerende taal te gebruiken richting mensen of instanties. Ook het gebruik van schuttingtaal is verboden.

· Het gebruik van alcoholische dranken wordt op beperkte schaal getolereerd. Het gebruik van glaswerk en flessen is in verband met veiligheid verboden. Voor de toeschouwer is een drinkend gezelschap geen representatief gezicht.

· Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde is strafbaar. Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht en APV.

· Jongeren onder 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Derhalve is het voor deelnemende jongeren onder 18 jaar verboden alcohol bij zich te hebben of dit te nuttigen voor, tijdens en na de optocht op straat en op de carnavalswagens.

· Gezien de vele toeschouwers langs de weg dient voorzichtiger te worden omgegaan met de veiligheid.

· Het is als vanzelfsprekend voor de chauffeurs verboden om alcoholische drank te nuttigen.

· Het is voor de deelnemers aan de optocht verboden om zich op de praalwagens te bevinden tijdens de verplaatsing van de bouw of stallingslocatie tot aan het startpunt van de route van de optocht.

· Wildplassen wordt niet getolereerd en is strafbaar. Er zijn toiletvoorzieningen aanwezig bij de start en einde van de optocht waar vrij gebruik van gemaakt kan worden, eventueel kunt u het ook vriendelijk vragen om toiletgebruik aan een toeschouwer.

· Alleen confetti en serpentine van afbreekbaar materiaal is toegestaan.

 

3. Route:

Zie website en de plaatselijke kranten.

 

4. Jurering:

De jury zal zowel wagens als loopgroepen jureren. Criteria voor de jurering zijn: Originaliteit, thema/motto, algemene aankleding wagen/deelnemers.

Categorieën zijn:

· Wagens gemotoriseerd,4 wielen(een groep kinderen op een gemotoriseerde wagen valt in de categorie wagens).

· Volwassenen 1 á 2 personen, Volwassen groepen vanaf 3 personen.

· Kind individueel 1 á 2 kinderen (1 begeleiding), Kind groep vanaf 3 kinderen maximaal 1 á 2 begeleiding (bij een groep met 3 en meer volwassenen valt men onder de categorie groepen)

· Bij looppersonen/groepen wordt een aanwezig attribuut handmatig getrokken of voort bewogen.

De juryleden volgen onafhankelijk van elkaar de optocht.

 

5. Aansprakelijkheid en verzekering:

DE BOK optochtcommissie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden directe en indirecte schade en/of voor de deelnemers aan derde toegebrachte schade/letsel.

Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

Alle motorvoertuig, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen waaronder, auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, tractoren, bromfietsers etc. dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

 

6. AVG

In het kader van promotie kunnen er foto’s gemaakt worden van de optocht. Indien u bezwaar heeft dat deze foto’s gepubliceerd worden kunt u dit aangeven bij de organisatie.

 

Fijne carnavalsdagen

Bemmelse Optocht Kommissie

www.bok-bemmel.nl